Prof. Dr. Ender Ugutmen

Özgeçimiş

Kimdir?

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara ilinde zorunlu hizmetini ve Erzurum da askerlik hizmetini tamamladı.

1990 yılında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlık eğitimi sırasında 1994 yılında 6 ay süreyle gittiği Dr. Tankerin yanında (Almanya-Bremen) Diz Cerrahisi Artroskopi ve Spor yaralanmaları eğitimi aldı.

1995 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra aynı hastanede uzman doktor olarak görev yapmaya başladı.

Ağustos 1999 – Ocak 2000 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde ( Teksas/ Austin) 6 ay süreyle 3 farklı klinikte farklı cerrahlarla Diz cerrahisi üzerine çalıştı. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Diz ve Spor Cerrahisi, Artroskopi konusunda sorumlu olarak çalışmış ve bu konuda asistan eğitimine destek vermiştir. Bu süre içerisinde çok sayıda toplantı ve kurslarda eğitici ve katılımcı olarak yer almış 2009 yılında doçentlik, 2014 yılında profösörlük unvanı almaya hak kazanmıştır.

Türkiye genelinde yapılan 3 kongrenin ve İstanbul da yapılan 7 bölgesel toplantının düzenleme kurulunda yer almıştır.

2008-2010 yılları arasında Türk Spor Yaralanmaları ve Artroskopi Derneği (TUSYAD) İstanbul şubesi sekreterliği yapmış 2010-2012 yılları arasında Türk Spor Yaralanmaları ve Artroskopi Derneği (TUSYAD) 9 kişilik yönetim kurulunda yer almıştır.

32 basılı yayını, 43 bilimsel toplantılarda sunulan bildirisi ve 3 kitap bölümü ve 300 ün üzerinde bu yayınlara yapılmış atıfları vardır.

Yayınlarım için tıklayınız.

Yayınlar

A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A1. Altıntaş F, Konal A, Ugutmen E, Türe M.; Femur boynu kırıklarının düz saplı parsiyel endo protez ile tedavisi. Acta Orthop Trauma Turc. 1995;  29(2): 129-132.

A2. Altıntaş F, Şener N, Ugutmen E.; Fracture of the tibial tray after total knee arthroplasty. The Journal of Arthroplasty ; a case    report.    J Arthroplasty. 1999 Jan; 14(1): 112-114.

A3. Eren A, Ömeroğlu H, Güven M, Ugutmen E, Altıntaş F.; Incomplete triple pelvic osteotomy for the surgical treatment of dyplasia of the hip in adolescents and adults. The Journal of Bone and Joint Surgery(Br). 2005  Jun; 87(6): 790-5. 

A4. Ugutmen E, Şener N, Eren A, Beksaç B, Altıntaş F.; Avulsion fracture of posterior cruciate ligament at the tibial insertion in childhood. A case report, Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy. 2006 Apr; 14(4): 340-2.

A5. Eren A, Ugutmen E.; Osteotomies for acetabular dysplasia in adults and adolescents. (Erişkin ve ergenlik dönemlerinde asetabuler displazi için yapılan osteotomiler). Acta Orthop. Trauma. Turc.  2007; 41(1): 74-79.

A6. Ugutmen E, Özkan K, Güven M, Şener N, Altıntaş F.; Early tunnel enlargement after arthroscopic ACL reconstructions. Acta Orthop. Belg.  2007 Oct; 73(5):625-9. 

(Ön çalışmalar 2002 yılında 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde ve 2004 yılında 7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined With The 3th. Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS da serbest bildiri olarak sunulmuştur-E15/B8)

A7. Uluçay Ç, Altıntaş F, Ugutmen E, Beksaç B.; The use of arthroscopic debridement and viscosupplementation in knee osteoarthritis.(Gonartrozda artroskopik debridman ve viskosuplemantasyonun yeri).Acta Orthop. Traumatol. Turc. 2007;  41(5); 337-342.

(Ön çalışma 2003 yılında XVIII.  ve 2007 yılında XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur-E28/E30)Editöre mektup : Acta Orthop. Traumatol. Turc. 2008;  43(3); 283-290

A8. Ugutmen E, Özkan K, Kılınçoğlu V, Özkan F, Toker B, Eceviz E.; Anterior cruciate ligament reconstruction by using otogeneous hamstring tendons with home based rehabilitation. The Journal Of  International Medical Research. 2008 ; 36 (2): 253-259.

A9. Eren A, Ugutmen E, Özkan K, Turhan Y, Eceviz E, Cilli F.; Chondroprotective effect of salicylate and chloroquine in pyogenic septic arthritis. Advances in Therapy. 2008 ; 25(2): 133-142.

A10. Özkan K, Ugutmen E, Mahiroğlu M, Akman B.; Intraoperative dislocation of Prostetic femoral head into pelvis during total hip arthroplasty; A case report. Acta Orthop Belg. 2008; 74: 553-555.

A11. Ozkan K, Ugutmen E, Unay K, Poyanli O, Guven M, Eren A.: Fractures of the bilateral distal radius and scaphoid: A case report. J Med Case Reports. 2008 Mar 29;2:93.

A12. Özkan K, Unay K, Ugutmen E, Eren A, Eceviz E, Saygı B.: Pyomyositis of tensor lata: A case report. J Med Case Reports. 2008 July 24; 2:236.

A13. Ugutmen E, Özkan K, Unay K, Mahiroğulları M, Eceviz E, Taşer Ö.: Lateral dislocation of the knee joint after total knee arthroplasty: A case report. Cases Journal. 2008 Aug. 8; 1:75.

A14. Altıntaş F, Gökçe A, Yavuz U, Ugutmen E.: Total eklem protezi Ameliyatı zayıflamayı etkiler mi? Türkiye Klinikleri. J Med Sci 2008, 28:287-290.

A15. Unay K, Özkan K, Ugutmen E, Özkan FU, Eren A, Bilsel K.: Simultaneous ipsilateral proximal interphalangeal and metacarpophalangeal dislocation of the fifth phalanx: A case report.  Cases Journal. 2008 Octo. 3; 1: 208.

A16. Özkan NK, Özkan K, Ugutmen E, Eceviz E, Özkan FU.: Bilateral Freıberg’s diseasese in adjacent metatarsals. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2008; 18:599–601.

A17. Bilsel K, Ugutmen E, Alpan B, Özkan K.: Bilateral simultaneous traumatic hip dislocation in opposite directions. A case report. Acta Orthop Belg. 2009 Apr; 75(2): 270-272.

A18. Uluçay Ç, Altıntas F, Özkan NK, İnan M, Ugutmen E.: Surgical treatment for calcaneal intraosseous lipomas. The Foot. 2009, 19:93-97.

A19. Poyanlı O, Unay K, Akan K, Ozkan K, Ugutmen E.: Distal tibial epiphyseal fracture (tillaux) and capsular interposition. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2009; september/October Vol:99(5): 435-437.

A20. Ozkan K, Cift H, Eceviz E, Şahin A, Ugutmen E.: İpsilateral femoral shaft and vertical patella fracture: A case report. Cases Journal 2009 Jul; 30; 2: 7210.

A21. Ozkan K, Cift H, Akan K, Şahin A, Eceviz E, Ugutmen E.: Proximal femoral nailing in a lateral decubitus position without a fracture table. Eur. J Orthop Surg. Traumatol. 2010; 20:229-231.

A22. Ugutmen E, Ozkan K, Ozkan FU, Eceviz E, Altıntas F, Unay K.: Reductıon and fixaion of radius neck fractures ın children with intramedullary pin. Journal of Pediatric Orthopaedics B. 2010 Jul; 19(4): 289-93.

A23.    Altıntaş F, Uluçay C, Ugutmen E, Güven M, Unay K.: Long-term use of fondaparinux in major orthopedic surgery. Joint Diseases and Related Surgery2012;23(3):168-72.

A24. Tasyıkan L, Ugutmen E, Sanel S, Söylemez MS, Ozkan K, Solakoğlu C.: Short-term of surgical treatment with cephalomedullary nails for basicervical proximal femoral fractures. Acta Orthop Belg. 2015 Sep; 81(3):427-34.

A25. Sanel S, Arpaz o, Unay K, Türkmen I, Simsek s, Ugutmen E.: Comparison of intra-articular bupivacaine-tenoxicam combinations on post-operative analgesia in patients with arthroscopic menisectomy. International Orthopeaedics.2015 Sep. DOI: 10.10007/s00264-

A26.    Sanel S, Sezgin G, Sarıman  N, Ugutmen E, Solakoğlu C.: Bilateral non-traumatic hip fractures in a heavy smoker COPD patient on inhaled steroids. Arch Osteoporos. Case report. January 2016. DOI: 10.1007/s11657-016-0259-2

B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.  

 • Serbest bildiriler

B1. Altıntaş F, Ugutmen E, İpekoğlu Ç, Kuru İ.; Color Doppler and venography for the detection of venous thrombosis who have a fracture of the hip. SICOT Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; İzmir ,29 Eylül-4 Ekim 1995.

B2. Eren A, Ugutmen E, Yağcıoğlu Ö.M, Poyanlı A.; Three Dimensional spiral CT evaluation of pelvic osteotomies. SICOT Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; İzmir,  29 Eylül-4 Ekim 1995.

B3. Konal A, Ugutmen E, Gündüz S, Altıntaş F.; Total knee prosthesis. 6th Congress of the international circle of friends of T.S.O.T; Antalya; 24-27 May 1996.

B4. Altıntaş F, Konal A, Ugutmen E, Eren A.; One stage surgical correction of multiple contractions in cerebral palsy. 6th Congress of the international circle of frıends of T.S.O.T; Antalya, 24-27 May 1996.

B5. Altıntaş F, Ugutmen E, Ardalı A, Bitlis T; Pelvic tilt in cerebral palsy. 6th Congress of the international circle of friends of T.S.O.T; Antalya, 24-27 May 1996.

B6. Altıntaş F, Konal A, Ugutmen E, Ünal Y.; Achilles tendon lengthening by Vulpius technigue in cerebral palsy. 6th Congress of the international circle of friends of T.S.O.T; Antalya, 24-27 May 1996.

B7. Eren A, Altıntaş F, Ugutmen E, Güven M.; Salter osteotomy without k-wire a review of 72 hips. XXI. Annual Meeting Of The European Paediatric Orthopaedic Society      ( EPOS); İstanbul, 17-20April 2002.

B8. Ugutmen E, Beksaç B, Şener N, Altıntaş F.; Artroskopik ACL rekonstrüksiyonu sonrası kemik tünel genişlemesi. 7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined With The 3th. Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS; İstanbul / Ankara; 30-31 October / 01-04 November 2004.

            (Çalışmanın genişletilmiş hali 2007’ de Acta Orthop Belg. Dergisinin 73. Sayısında basılmıştır. A6)

 • Poster

B9. Eren A, Ugutmen E, Altıntaş F, Poyanlı A.; Three dimensional computerized tomographic (3D-CT) evaluation of pelvic osteotomies. European pediatric orthopedic society (EPOS); Madrid-Spain, 1-4 April 1998. 

B10. Ugutmen E, Özler T, Eren A, Altıntaş F.; Osteid osteoma of T12 vertebra. 5th International congress on spine surgery; İstanbul, 22-24 June 1999.

B11. Altıntaş F, Şener N, Ugutmen E, Özler T, Evişen İ.; Complications of Ender nailing in intertrochanteric fractures of the hip. 4th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); Brussels, 3-8 June 1999.

B12. Şener N, Altıntaş F, Ugutmen E, Ünal Y.; Rate of mortality after intertrochanteric fracture of the hip. Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie (SICOT 99). 21th World Congress; Sydney- Australia, 18-23 April 1999.

B13. Eren A, Altıntaş F, Atay E, Ugutmen E.; Is blood transfusion necessary in neglected DDH operation. 7 th Instructional Course lectures of EFORT; Prague, 22-25 June 2000.

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Eren A, Konal A, Ugutmen E, Altıntaş F.; Eksternal fiksatörler kitabı ‘İlizarov eksternal fiksatör uygulamaları ve erken sonuçları’ Editörler: Prof.Dr.Mehmet Çakmak, Op.Dr.Mehmet Kocaoğlu. Sayfa: 61-64. TOTDER. İÜ Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD yayını, İstanbul 1995.

            (Ön çalışma 1994 yılında . 15. SSK Tıp Kongresinde serbest bildiri olarak sunulmuştur-E5)

C2. Ender Ugutmen, Burak Beksaç; Cerbral    Palsy ‘Beyinsel hareket bozukluğu’  Kitabı Bölüm 2 ‘Tibbi tedavi ve yaklaşımlar/Diz sorunlarına yaklaşım’Sayfa:76-79. Editör: Prof. Dr. Hıfzı Özcan. Boyut yayınları, İstanbul 2005.

C3. Faik  Altıntaş, Ender Ugutmen; Ortopedi ve Travmatoloji’de Venöz Tromboemboli kitabı

‘Pentasakkarid ve Trombin İnhibitörleri’bölümü. TOTBİD Tromboemboli çalışma grubu.

Sayfa: 89-93, Editör: Doç.Dr. Faik Altıntaş, Logos yayıncılık, İstanbul  2006

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

D1. Altıntaş F, Konal A, Ugutmen E.: Kalça cerrahisinde Antibiotik profilaksisi. Ankem dergisi. 1995 9(2)-167.  

D2. Ugutmen E, Özkan K, Güven M, Eren A.; Diz osteoartritinde artroskopik tedavi, Göztepe tıp dergisi. 2007 Aralık; 22(4): 121-123.

            (Ön çalışma 1998 yılında 4. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur-E23)

D3. Ugutmen E, Özkan K, Özkan N.K, Demirçay C.; Juvenil Tilaux kırığı, İki olgu sunumu, Göztepe tıp dergisi. 2007 Aralık; 22(4): 147-148.

D4. Güven M, Akman B, Çakar M, Dost A, Ugutmen E, Eren A.: Kalça ve diz eklem replasman cerrahisinde otology kan transfüzyon yöntemi, , Göztepe tıp dergisi. 2008 Haziran; 23(2): 45-49.

D5. İ.B Özçelik, Çift H, Özkan K, Erturer E, Ugutmen E.: El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile Karpal Tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları. Göztepe Tıp dergisi. 2011 Mart; 26(1): 10-13.   

D6. Şanel S, Ünsal MF, Ermiş N, Ugutmen E, Solakoğlu C.: Ayak bileği kronik lateral instabiletisinin Colville tekniği ile tedavisi. Maltepe Tıp dergisi. 2013, sayı 3 ( 5 ): 5-11

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 

 • Serbest bildiriler

E1. Eren A, Sakaoğulları A, Ugutmen E, Öner E.; DKÇ tedavisinde Pembersal osteotomi erken sonuçları.  XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Nevşehir ,15-19 Mayıs 1993.

E2. Sakaoğlu A, Eren A, Konal A, Ugutmen E.; Totakolomber vertebra kırıklarında CDI uygulamalarımız. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Nevşehir ,15-19 Mayıs 1993.

E3. Altıntaş F, Ugutmen E, Önal E, Gündüz S.; Total kalça artroplastisi 10 yıllık deneyim. 15. SSK Tıp Kongresi; İzmir,18-21 Nisan 1994.

E4. Özkan N.K, Ugutmen E, Yağcıoğlu Ö.M, Altıntaş F.; Subtrakanterik femur kırıklarının Zickel II çivisi ile cerrahi tedavisi. 15. SSK Tıp Kongresi; İzmir, 18-21 Nisan 1994.

E5. Eren A, Konal A, Ugutmen E, Altıntaş F.; İlizarov eksternal fiksatör uygulamaları ve erken sonuçları. 15. SSK Tıp Kongresi; İzmir ,18-21 Nisan 1994.

            (Çalışmanın genişletilmiş hali 1995’ de Eksternal fiksatör kitabında basılmıştır-C1)

E6. Eren A, Ugutmen E, Yağcıoğlu ÖM, Poyanlı A.; Pelvik osteotomilerin 3 boyutlu BT ile değerlendirilmesi. . XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; İzmir, 29 Eylül- 4 Ekim 1995.

E7. Altıntaş F, Ugutmen E, Konal A, Özler T.; Çimentosuz total kalça protezi. SSK 50. yıl tıp kongresi; İstanbul, 23-25 Ekim 1996.

E8. Konal A, Ugutmen E, Gündüz S, Ünal Y.; Total diz protez sonuçlarımız. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; İstanbul, 13-17 Eylül 1997.

E9. Altıntaş F, Ugutmen E, Ercan Ş, Özler T.; Çimentosuz kalça protez(en az 5 yıllık izleme sonuçları). XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; İstanbul, 13-17 Eylül 1997.

E10. Altıntaş F, Ugutmen E, İpekoğlu Ç, Kuru İ.; Color doppler and venography for the detection of deep venous thrombosis who have a fracture of the hip. 4. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi; İzmir, 29 Eylül-2 Ekim 1998.

E11. Ugutmen E, Beksaç B, Şener N, Altıntaş F.; Otojen Hamstring tendonlarının femoral cros pin fiksasyonu ile ön çapraz bağ rekonstrüksyonu. 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi; İstanbul, 24-27 Ekim 2000.

E12. Altıntaş F, Eren A, Ugutmen E, Gür U.; Serebral palsiye bağlı M.Gastreknemius spastisitesinde Botulinum toksin A kullanımı. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Antalya, 24-29 Ekim 2001.

E13. Ercan Ş, Şener N, Ugutmen E, Evişen İ.; Cerrahi tedavi endikasyonu konan kalkaneus kırıklarında kırığın anterolateral uzanım sıklığı. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Antalya,  24-29 Ekim 2001.

E14. Ugutmen E, Eren A, Cimşit C, Baysal B.; Diz menisküs patolojilerinin tanısında manyetik rezonans görüntüleme-artroskopik girişim karşılaştırması. 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi; Antalya,21-26 Ekim 2002.

E15. Ugutmen E, Beksaç B, Şener N, Altıntaş F.; Ön çapraz bağ rekonstrüksyonu sonrası kemik tünel genişlemesi; 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi; Antalya, 21-26 Ekim 2002.

             (Çalışmanın genişletilmiş hali 2007’ de Acta Orthop Belg. Dergisinin 73. Sayısında basılmıştır. A6)

E16. Beksaç B, Ugutmen E, Uluçay Ç, Altıntaş F.; Primer total kalça protezi sonrası bacak boyu uyumsuzluğu.  XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 18-23 Ekim 2003.

E17. Şener N, Beksaç B, Ugutmen E, Altıntaş F.; Femur intramedüller çivilemelerinde yeni bir serbest el distal klitleme tekniği. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; İstanbul, 18-23 Ekim 2003.

E18. Özkan N.K, Ugutmen E, Çakar M, Kadıoğlu B.; İntraosseöz kalkaneal lipomlar; Geç dönem cerrahi sonuçlar.  XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Antalya ,18-23 Ekim 2005.

E19. Altıntaş F, Ugutmen E, Uluçay Ç, Yavuz U.; Altmış yaş üstü femur proksimal kırığı geçirmiş hastalarda mortalite ve mobilite oranının kırık tipi ve uygulanan tedavi seçeneği ile ilişkisi. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Antalya,18-23 Ekim 2005.

E20. Beksaç B, Ugutmen E, Akman B, Altıntaş F; Seramik asetabuler içliğin kenar kırılması.  XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Antalya, 18-23 Ekim 2005.

E21. Güven M, Yavuz U, Özkan K, Akman B, Çakar M, Ugutmen E, Dost A.; Dinamik kalça çivisi uygulanan intertrokanterik femur kırıklarında Tip-Apeks indeksi dışında implant stabilitesini etkileyen faktörler. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Ankara ,23-28 Ekim 2007.

Poster

E22. Ugutmen E, Ağaoğlu Y, Erbiğ N, Erdoğan C, Altıntaş F.; Total kalça protez implantasyonu ve rehabilitasyonu. XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kongresi; İstanbul, 27-31 Mayıs 1995.

E23. Ugutmen E, Ercan Ş, Eren A, Altıntaş F.; Diz osteoartritinde artroskopik tedavi. 4. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi; İzmir, 29 Eylül-2 Ekim 1998.                   

             (Çalışmanın genişletilmiş hali 2007’ de Göztepe Dergisinin 22(4) Sayısında basılmıştır. D1)

E24. Ugutmen E, Ercan Ş, Eren A, Altıntaş F.; Artroskopik diz cerrahisi çalışmalarımız. 4. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi; İzmir, 29 Eylül-2 Ekim 1998.

E25. Ugutmen E, Eren A, Ercan Ş, Altıntaş F.; Artroskopi destekli yüksek tibial osteotomi sonuçları. 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi; İstanbul, 24-27 Ekim 2000.

E26. Ugutmen E, Eren A, Ercan Ş, Altıntaş F.; Diz çıkığı sonrası çoklu bağ yaralanmalarında cerrahi seçenek ve zamanlama. 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi; İstanbul, 24-27 Ekim 2000.

E27. Ugutmen E, Beksaç B, Ercan Ş, Kardaş T.; Humerus psödoartrozunda dinamik aksiyel fiksatör kullanımı. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; Antalya, 24-29 Ekim 2001.

E28. Ugutmen E, Uluçay Ç, Altıntaş F.; Dejeneratif menisküs yırtığı nedeniyle artroskopik menisektomi sonrası intraartüküler sodyum hiyolürinat uygulaması sonuçlarımız. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; İstanbul, 18-23 Ekim 2003.

            (Çalışmanın genişletilmiş hali 2007’ de Acta Orthop. Traumatol. Turc. Dergisinin 41(5). Sayısında basılmıştır. A7)

E29. Altıntaş F, Gökçe A, Yavuz U, Ugutmen E.; Total eklem protezi ameliyatı zayıflamayı etkiler mi? XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi; Ankara, 23-28 Ekim 2007.

E30. Uluçay Ç, Altıntaş F, Ugutmen E, Özkut A.; Gonartrozda artroskopik debidman ve viskosüplemantasyonun yeri. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi; Ankara,23-28 Ekim 2007.

            (Çalışmanın genişletilmiş hali 2007’ de Acta Orthop. Traumatol. Turc. Dergisinin 41(5). Sayısında basılmıştır. A7)

Konuşmalar
 1. İstanbul Eğitim Hastaneleri Ortak Toplantısı

İstanbul, 20 kasım 1999. Spor yaralanmaları ve görüntüleme yöntemleri

Konu : Spor yaralanmalarında Artrografi, Artroskopi…………………(Konuşmacı)

 1. II. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi 

İstanbul, 2-4 Ekim 2003.

Konu : Artroskopik ön çapraz bağ tamiri ve teknikleri……………….. (Konuşmacı)

 1. I. Bahar Toplantısı 

Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

İstanbul, 19-20 eylül 2003. 

Konu: OCD etyoloji, sınıflama, konservatif tedavi……………………(Konuşmacı)

 1. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 

Ankara, 23-28 Ekim-2007. (Özel dal günü- Eğitim kursu)

Konu: Akut patella çıkıklarında tedavi yaklaşımı…………………….. (Konuşmacı)

 1. XI. Ulusal Spor hekimliği Kongresi 

Antalya, 7-9 Aralık 2007.

Konu: Diz eklemi kıkırdak sorunlarında OATS uygulamaları…………(Konuşmacı)

 1. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Kongresi

İstanbul, 14-18 Ekim-2008

Konu: Adölesan diz problemleri- Osteokondritis Dissekan……………. (Konuşmacı)

 1. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Kongresi

İstanbul, 14-18 Ekim-2008

Konu: Diz çevresi kırıkları…………………………………………….. (Oturum başkanı)

 1. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Eğitim Programı 

Takım Doktorları 1.Basamak  kursu İstanbul 27-28 Temmuz 2009

Konu: Diz ekleminde kıkırdak yaralanmaları………………………….. (Konuşmacı)

 1. IV. Bahar Toplantısı 

Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

İstanbul, 25-26 Eylül 2009. 

Konu: Hamstring grefti ile tek demet rekonstrüksiyon   (Kadavra ameliyatı-Uygulayıcı)

 1. X. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi

Antalya, 12-16 Ekim- 2010

Konu: Eminensia kırıkları…………………………………….(Konuşmacı-Panelist)  

 1. Hastane Bilimsel Toplantısı

2010-2011 eğitim programı, 13 Ocak, 2011

Konu: Diz ağrısının nedenleri ve çözüm alternatifleri……….(Konuşmacı- Panelist) 

 1. 20. Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu

Antalya, 7-9 Nisan, 2011

Konu: Eklem faresi, Etyopatogenez ve Artroskopik tedavisi……(Konuşmacı- Eğitmen)

 1. TUSYAD 12. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ve 3. Spor Travmatolojisinde Güncel    

Kavramlar Toplantısı, 9-11 Haziran 2011

Konu: Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Kompikasyonlar ………..…(Konuşmacı- Eğitmen)

 1. TUSYAD 12. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ve 3. Spor Travmatolojisinde Güncel    

Kavramlar Toplantısı, 9-11 Haziran 2011

Konu:Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekontrüksiyonu ………..…(Pratik gurup Eğitmeni)

15. 22.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Antalya, 30 Ekim- 5 Kasım, 2011

Konu: Güncel ACL ameliyatlarında komplikasyonlar-çözümler…(Konuşmacı-Panelist)

16. 21. Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu

Antalya, 4-6 Nisan, 2011

Konu: Eklem faresi, Etyopatogenez ve Artroskopik tedavisi……(Konuşmacı- Eğitmen)

17. XI. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi

Ankara, 02-06 Ekim- 2012

Konu: ÖÇB Rekonstrüksiyonu-Eğitim kursu…….……………….(Modulatör) 

 18. XI. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi

Ankara, 02-06 Ekim- 2012

Konu: ÖÇB Rekonstrüksiyonu-Eğitim kursu…….……………….(Konuşmacı-Panelist)  

19.  VI. Bahar toplantısı

 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

İstanbul, 27-28 Eylül 20013. 

 Konu: Orta yaş osteoartriti………………………………..…………. (Oturum başkanı)

20.  23.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Antalya, 29 Ekim- 2 Kasım, 2013

Konu: Sözlü bildiriler……………………………………………………(Oturum başkanı)

21. 12. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (TUSYAD)

İzmir, 23-27 Eylül- 2014

Konu: Revizyon ÖÇB sorunlar-interaktif Panel…….……………….(Konuşmacı-Panelist)

22. 12. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (TUSYAD)

İzmir, 23-27 Eylül- 2014

Konu: Serbest bildiriler…….………………………………………….(Oturum Başkanı)

23.  VII. Bahar toplantısı

 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

İstanbul, 2-3 Ekim 20015. 

  Konu: Menisküs tamiri………………………………………..…………. (Oturum başkanı) 

24. 25.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Antalya, 27 Ekim- 1 Kasım, 2015

Konu: Diz artrozunun cerrahi dişı tedavi seçenekleri……………..(Konuşmacı-Panelist) 

3-Organizasyon komitesinde yer aldığım kongre ve toplantılar

 1. I. Bahar Toplantısı. 19-20 Eylül 2003. İstanbul

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

       Ana konular: Dizde kıkırdak ve ön çapraz bağ sorunları

 1. II. Bahar Toplantısı. 19-20 Eylül 2005. İstanbul

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

       Ana konular: Patella femoral sorunlar ve Diz çevresi kırıkları

 1. III. Bahar Toplantısı. 30 Kasım-1 Aralık 2007. İstanbul

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

       Ana konular: Çoklu bağ yaralnmaları-Omuz-Dirsek-Ayak bileği Endoprotezlerinde yenilikler

 1. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi.

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği  (TUSYAD)

14-18 Ekim 2008. İstanbul

 1. IV. Bahar Toplantısı. 25-26 Eylül 2009. İstanbul

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

        Ana konular: Omuz, Diz ve ayak bileğinde cerrahi uygulamalar

 1. V. Bahar Toplantısı. 09-10 Aralık 2011. İstanbul

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

       Ana konular: Kıkırdak iyileşmesi, kalça artroskopisi

7.    VI. Bahar toplantısı  27-28 Eylül 20013.İstanbul

 Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

Ana konular : Orta yaş Osteoartriti ve tenopatiler

8.    VII. Bahar toplantısı  2-3 Ekim 20015.İstanbul

 Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi

Ana konular : Spor Travmatolojisinde güncel yaklaşımlar

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Bilimsel Kuruluşlar

1.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği ( TOTDER )
2.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ( TOTBİD )
3.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Derneği ( TUSYAD )
4.European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA 2000)
5.International Society of Arthroscopy, Knee Surgery Ɛ Orthopoedic Sports Medicine ( ISAKOS )
6. Amerıcan Academy of Orthopaedıc Surgeons (AAOS)