PRP (Trombositten Zengin Plazma)

Trombositten zengin plazma tedavisi olarak bilinen PRP, kıkırdak hasarlanmaları, kıkırdak aşınmaları, tendinit vb. hastalıklarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem özetle, hastadan alınan kanın özel bir tüpe konularak bir dizi işlemden geçirilmesi sonrası elde edilen trombositten zengin plazmanın, aynı hastaya enjekte edilmesi durumudur. Trombositler kanda bulunan hücre parçacıklarıdır. Kanamanın durmasını sağlamayı ve yara bölgesinde hızlı iyileşmeyi hedef alan trombositlerde, birçok büyüme faktörü (growth factor) bulunur. Büyüme faktörü hedeflendiği alanda (doku iyileşmesi) özelleşmiş protein parçacıklarıdır. Bu protein parçacıklarının yaralanmış doku üzerinde BİYOLOJİK iyileşmeyi sağlayıcı ve hızlandırıcı etkileri olduğu düşünülmektedir.

Trombositler genelde yaralanmış bölgeye kan akımı ile ulaşırlar. İlk temel hedef damar çeperinde bir tıkaç oluşturmak ve kanamanın durmasını sağlamaktır. Daha sonraki süreçte yaralanmış dokunun iyileşmesi ve normal sürecin işlemesini sağlamaya çalışırlar. Bu nedenlere ek olarak yapılan laboratuar çalışmalarında trombositlerin çeşitli büyüme faktörlerini konsantre olarak içerdiği gözlenmişti. Bu yöntemle, yaralı veya hasta bir dokuya kişinin kendi plazması yani büyüme faktörleri, konsantre olarak uygulanmış olur. PRP’ de yani trombositten zengin plazmada, normal plazmaya göre daha fazla büyüme faktörü salınır ve böylece normal yara iyileşmesine göre daha fazla sayıda kök hücre buraya gelir.

PRP, Platelet Rich Plasma kelimelerinin kısaltılmış halidir. Kişinin kendisinden bir miktar kan alınarak trombositleri ayrılır, konsantre hale getirilir. Böylece otolog (kişinin kendisine ait) büyüme faktörlerinin konsantre halde elde edilebilmesi ve hastalık içeren bölgeye uygulanabilmesi sağlanır. Uygulama öncesi hazırlık ve uygulama klinikte yapılır. Uygulama öncesi hazırlık 30 dakikadan daha az sürer. Damarınızdan ortalama 10-20 ml. kan alınır. Yaklaşık 10 dakika santrifüj yapıldıktan sonra kırmızı kan hücreleri ile plazma ve trombositler birbirlerinden ayrılırlar. Bu işlem sonunda plazmadaki trombosit miktarı, kandaki trombosit miktarına göre 2 ile 5 kat daha artmıştır. Elde edilen PRP eklem veya doku içine enjeksiyon şeklinde uygulanır. Bazı hastalıklarda birden fazla (zaman aralıklarına yayarak) enjeksiyon yapmak gerekebilir.

PRP Süreci - Prof. Dr. Ender Ugutmen

PRP - Prof. Dr. Ender Ugutmen